Meteorologická stanica

Súčasťou exponátov v ZCV Aurelium je aj meteorologická stanica, ktorá každú hodinu ukladá zaznamenané údaje do databázy.
Zaznamenáva sa vnútorná a vonkajšia teplota, vonkajšia vlhkosť, tlak vzduchu, slnečné žiarenie, sila vetra, pocitová teplota a množstvo dažďových zrážok.
Údaje sú zaznamenávané od 29.11.2016.

Priebeh nameraných hodnôt v podobe grafov si môžete pozrieť na stránke
http://www.sciencemuseum.sk/meteostanica/