Kontakt

Meno: SEA – Agentúra pre vzdelanie a vedu (Science and Educational Agency)
Sídlo: FMFI UK Mlynská dolina F2, 842 48 Bratislava
Tel./ Fax: +421 2 602 95 384
Email: avv@avv.sk
IČO: 30804451
IČ DPH: 20209000662
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Č. účtu: 11473620/0900

Zapísaná v registri MV SR, sekcia verejnej správy, odb. vnútorných vecí VVS/1-900/90-8080-4 so živnostenským oprávnením vydaným Obvodným úradom v Bratislave, Číslo živnostenského registra: 110-170281