Vítame Vás na stránke www.sciencemuseum.sk.

Stránka má za cieľ pomáhať všetkým aktivitám propagujúcim vedu / nielen prírodné , ale aj humanitné odbory/, techniku a vzdelávanie zábavnou a interaktívnou formou pomocou názorných a príťažlivých exponátov.

Snažíme sa najmä mladým ľuďom umožniť reálne vidieť experimenty a podľa možnosti ich aj uskutočňovať pomocou reálnych exponátov či učebných pomôcok.

Dnes je veľmi ťažké konkurovať televízii, počítačovým hrám a internetu. Zaplavuje nás virtuálny svet a my chceme podporiť práve schopnosť pochopenia reality a reálneho dotyku s technikou, prírodnými zákonitosťami a vedou.

Podporujeme práve expozície vo svete známe ako „sciencemuseum“ alebo vedecké centrá . Máme za cieľ ich spropagovať a pomôcť im poradenstvom pri skvalitňovaní ich ponuky.

Nadväzujeme tak na výstavu „Veda pre život“ www.vedaprezivot.sk, na ktorej sme spolupracovali s našimi partnermi.

Oceníme Vaše skúsenosti a námety, ktorými by ste mohli podporiť naše aktivity.

S pozdravom

Beáta Zbiteková
predseda rady
Agentúra pre vzdelávanie a vedu